4 informații utile despre rețetele compensate

by Redactia B24FUN

Dacă ești asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, atunci poți beneficia de rețete compensate, adică de reduceri sau chiar gratuitate la anumite medicamente. Această compensare este destinată să faciliteze accesul fără întreruperi al asiguraților la tratamentul medicamentos de care au nevoie. Care sunt regulile de eliberare a unei astfel de rețete și alte informații utile pe această temă vei descoperi în rândurile de mai jos. 

1. Cine are dreptul la rețete compensate și care este nivelul de compensare?

Pentru a beneficia de rețete în regim compensat, o persoană trebuie să fie asigurată sau să primească o decizie de tratament într-un Program Național de Sănătate, să aibă un CNP și un act de identitate valabil.[4]

În ceea ce privește nivelul de compensare, acesta poate varia în funcție de medicamentele prescrise. Există liste speciale cu medicamentele compensate de care poți beneficia ca asigurat și pentru fiecare astfel de listă sunt prevăzute anumite procente de compensare – de 20%, de 50%, de 90% sau de 100%.[2] 

Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de maximum 7 zile în afecțiuni acute, de până la 8 – 10 zile în afecţiuni subacute și de până la 30 – 31 de zile pentru bolnavii cu afecţiuni cronice. Pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate și cu schemă terapeutică stabilă, medicamentele pot fi prescrise pentru o perioadă de până la 90/91/92 de zile.[3] 

2. Cum poți obține o rețetă compensată?

Dacă te întrebai cum se eliberează o rețetă compensată și cum poți beneficia de una, atunci trebuie să știi că primul pe care va trebui să-l faci va fi să consulți un medic aflat în contract cu o casă de asigurări de sănătate.  Aceasta poate fi un medic de familie sau un specialist, în funcție de afecțiunea pentru care cauți tratament.

În timpul consultației, medicul va evalua starea ta de sănătate și va decide dacă ai nevoie de un medicament care se află pe lista celor compensate. De asemenea, va verifica dacă ești sau nu asigurat, precum și alte documente medicale care indică necesitatea unei prescripții (decizia de tratament de la comisia PNS-Boli Cronice, scrisoarea medicală de la medicul specialist, rețete anterioare, bilete de externare etc.).[4]

După ce medicul a decis că este necesară o rețetă compensată, acesta va completa un formular de rețetă pe care îl va semna și îl va înmâna pacientului. Formularul va conține numele pacientului, medicamentul prescris, doza și numărul de zile pentru care este valabilă rețeta.

3. De unde pot fi ridicate medicamentele

Cu anumite excepții, medicamentele pot fi ridicate din orice farmacie din țară care se află în contract cu casele de asigurări de sănătate, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care ești luat în evidență sau de casa de asigurări de sănătate cu care se află în contract medicul.[1]

4. Care este perioada de valabilitate a unei rețete compensate

Prescripția medicală pentru afecțiunile cronice este valabilă maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia, iar pentru afecțiunile acute și subacute maximum 48 de ore. Rețele electronice emise pe o perioadă de 90/91/92 de zile și semnate de către medic cu semnătură electronică extinsă, pot fi eliberate fracționat pentru 30/31/32 de zile, iar valabilitatea acestor prescripții este de maximum 92 de zile, în funcție de perioada prescrisă, cu menținea că prima eliberare trebuie făcută în primele 30 de zile de la prescrierea tratamentului.[3]

Rețetele compensate permit accesul asiguraților la tratamentul medical necesar și contribuie la reducerea poverii financiare asociate acestuia. Eliberarea unei astfel de rețete se face în baza anumitor reguli, cu respectarea unor criterii clar stabilite, și pentru a putea obține medicamente compensate trebuie să urmezi anumiți pași, primul și cel mai important fiind prezentarea la medicul de familie sau la medicul specialist. 

Bibliografie: 

  1. „HOTARARE 351 25/03/2021”, Portal Legislativ, 2021, legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/240097. 
  2. „HOTARARE (A) 720 09/07/2008”, Portal Legislativ, 2023, legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/266845. 
  3. „Informare privind prescrierea și eliberarea medicamentelor compensate și gratuite” CNAS, 2017, cas.cnas.ro/cashr/post/type/local/informare-privind-prescrierea-i-eliberarea-medicamentelor-compensate-i-gratuite.html.
  4. REŢETA ELECTRONICĂ – Ghid Pentru Asigurați/Pacienți”, CNAS, http://cas.cnas.ro/media/pageFiles/Ghid%20Asigurat%20-%20Pacient.pdf.
0 comentariu

Citeste in continuare