Cobzarul Simion Bogdan@14thLANE

Concerte

Acces: Cu plata

Cobzarul Simion Bogdan și Lăutarii de Mătase

Foaieverdeciocârlie,dacăvreilăutărie,așacumn-amaivăzutneam,hailaSimionBogdanMihaișiLăutariideMătase.Vineri,16februarie,întindemcoardaîncelmaibunsensposibilșiîncingemunshowlăutărescca-nvremurilebune.

 

Cumustațarăsucitășislovameșteșugită,SimionBogdanMihaiteproiecteazăînepocadeauracânteculuilăutăresctradiționalșiofacecuolejeritateșioeleganțăvecinecumagia.ÎmpreunăcuLăutariideMătase,îțiasigurăhranapentrusuflet,iarmeniulalacarteseocupăderestul,pentrucasearatasăfieunaplinădebucuriișiplăceri.

 

Vinola14thLanesătrăieștiviațacauncântec,darnuuitasăfaciorezervareînainte.Egenuldeevenimentcareîlarepe“soldout”carefren.

Sursa: https://www.blt.ro/cobzarul-simion-bogdan.html © blt.ro

QR